Wednesday, August 12, 2015

Merujuk murid menghadapi masalah

Unit Bimbingan dan Kaunseling menerima klien untuk dirujuk masalah. Guru-guru, ibubapa atau staf sekolah boleh mengisi nama murid dan latar belakang masalah pada borang seperti dibawah.
Bagi yang susah untuk mendapatkan borang ini, anda boleh mengisi di sini secara online

No comments:

Post a Comment